بایگانی روزانه: 21 دی 1401

کمیته برنامه ریزی شهرستان نی ریز با هدف چگونگی اجرا و پیاده سازی سند آمایش استان وتدوین سند توسعه شهرستان برگزارشد

  جلسه هم اندیشی در خصوص نحوه تدوین سند پیشرفت و تحول شهرستان نی ریزبر اساس سند آمایش استان به ریاست مهندس مختار یوسفی فرماندار و با حضور سرکار خانم دکتر فانی کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، معاونین برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری ، بخشداران سه گانه …

توضیحات بیشتر »