زائرت نیستم آقا از دور سلام


راستش را بخواهید دلتنگم، دلتنگ صحن و سرای اقا، دلتنگ له شدن درمیان جمعیت برای رسیدن به ضریح، دلتنگ اب خوردن از سقاخانه، دلتنگم برای پابرهنه راه رفتن در حرم، دلتنگم و تنها راه ارتباطم با ضامن اهو سلامی از راه دور است.

به گزارش نبض نی ریز؛ این روزها بیشتر از هر زمانی کبوتر دلم زائر صحن و سرای امام رضا (ع) است.

این روزها هر بهانه ای چشمانم را اشک باران می کند، هر بهانه ای که اخرش به مشهد و امام رضا ع برسد.

راستش را بخواهید دلتنگم، دلتنگ صحن و سرای اقا، دلتنگ له شدن درمیان جمعیت برای رسیدن به ضریح، دلتنگ اب خوردن از سقاخانه، دلتنگم برای پابرهنه راه رفتن در حرم، دلتنگم و تنها راه ارتباطم با ضامن اهو سلامی از راه دور است.

نمی دانم کی و چگونه باز زائر حرم شوم اما این روزها کبوتر دلم در حرم بال گشوده است و هرلحظه به سمت و سویی پر می کشد.

این روز و شب ها حرم نور باران است و خوشا به حال زائران نور، اما من که زائر حرم نیستم هر لحظه دلم می گیردو هوای خواندن اذن دخول دارد در ورودی باب الجواد، دلم هوای این را دارد که زانوهایم را در بغل گرفته و همینطور که اشک هایم از چشمانم جاری می شوند با اقا گرم صحبت شوم، حاجت بخواهم و دعا کنم   دعاهایی از جنس استجابت،
تازگی ها راهی یافته ام برای کاستن از دلتنگی هایم .

دلم که می گیرد زنگ میزنم حرمت، وصل میشود به حرم؛اما وصل که می شود صدای هیاهوی زائرها را که می شنوم ناخوداگاه اشک از چشمانم سرازیر می شود و در فکر فرو می روم، فکر اینکه چقدر خوشبخت اند کسانی که در جوار حرم هستند و کوله بار دلتنگی هایشان را در حرم با آب سقاخانه و نماز در مقابل گنبد طلا و شنیدن صدای نقاره خانه زمین میگذارند.

باز در فکر فرو می روم، سکوت می کنم، اشک و بغض امانم را بریده است و فقط در دلم می گویم اقا وعده دیدارمان کی؟ فکر می کنم یک دیدارو زیارت حالم را خوب کند.

 

-----------------------------------------------------------------------

همشهریان و مخاطبان گرامی:
 جهت اطلاع از :
✅ اخبار معتبر شهرستان نی ریز
✅ اخبار موثق و معتبر و اطلاعیه های انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان نی ریز
✅ گزارش های هواشناسی شهرستان نی ریز
✅ تصاویر حرفه ای و زیبا از مکان های دیدنی شهرستان نی ریز


 به جمع ما بپیوند

nabzeneyriz@

.


۱۲ مرداد ۱۳۹۶