نیروهای نظامی روسری ها را از سرمان کشیده و آتش می زدند


یکی از زنان نی ریزی فعالان انقلاب: دبیر دینی ما درآن زمان با جمع آوری پول برای دختران مدرسه روسری تهیه می نمود، اما نیروهای نظامی روسری ها را از سرمان کشیده و آتش می زدند .

به گزارش نبض نی ریز؛ جنبش زنان انقلابی نی ریزی بعد از شهادت شهیده صفا حقیقی آغاز و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.


تعدادی از زنان فعال انقلابی در جمعی دوستانه به گفت و گو با نبض نی ریز پرداختتند .


فردایی یکی ازفعالان انقلابی در نی ریز گفت: فعالان انقلابی سال 1342 مخفیانه فعالیتشان را آغاز و از سال 1356 علنی شد .


فردایی با اشاره به دستگیری تعدادی از فعالان انقلابی توسط نیروهای ساواک عنوان داشت: برای آزادی این زندانیان جمعی از زنان ومردان فعال انقلابی مقابل درب ورودی فرمانداری نی ریز با اعتصاب غذا و با سردادن شعار خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله شهید علی اصغر سرافراز، شهید اکرام پور، شهید کاتوزیان، وعلی همتایی  شدیم .


این فعال انقلابی دهه 50 درادامه افزود: یکی از انقلابیون به نمایندگی ازهمه ، با ایراد سخنرانی پیام مارا به مسوولین رسانده و قول آزادی آنها به ما داده شد، طولی نکشید که با پیگیری های فعالان انقلابی زندانیان سیاسی آزاد شدند .


وی با بیان اهمیت نقش زنان نی ریز در فعالیتهای انقلابی خا طرنشان شد: زنان در انقلاب نقش به سزایی داشته و دراکثرتظاهرات و راهپیمایی ها پیش قدم و درصفوف اول شرکت داشتند.

 


فردایی درخصوص برگزاری جلسات قرآن چهارشنبه هرهفته درمنزلشان اینگونه بیان کرد: شهید حبیب کردگاری و برادرش محمدرضا مسوولیت حفاظت از کوچه را برعهده داشته تا مردم و حجة الاسلام سید محیی الدین فال اسیری بدون هیچ دغدغه  و مشکلی در جلسات هفتگی حضور پیدا کنند.


این زن فعال انقلابی افزود: ازجمله افراد فعال در این زمینه می توان شهید سید مهدی افسر، سید محمد علی فقیه، شهید محمد علی رهنورد، مرحوم محمد ابراهیم رهنورد و شهید صابر را نام برد که دراین راه تلاش بسیار کردند.


مدلول یکی دیگراز زنان فعال انقلابی دراین گفت و گو بیان داشت: من و11 نفر از دوستانم درمدرسه دین و دانش با اعتصاب و عدم حضور سرکلاس اعتراض خود را اعلام می نمودیم.


فردایی بابیان اینکه درمدرسه شهریاری قدیم (طالقانی جدید) به تنهایی مشغول فعالیتهای انقلابی بوده، عنوان داشت: همکلاسی هایم اکثرا ازانجام اینگونه فعالیتها ترس داشته یا ازطرف خانواده اجازه ورود به فعالیت های انقلابی را نداشتند .

 

این زن فعال انقلابی تصریح کرد: من با گردهم آوردن دوستانم جهت سردادن شعارها آنها را تشویق به فعالیتهای انقلابی نموده ، که در پی این اعتراضات وشعارها ، مستخدم مدرسه از ترس نیروهای ساواک، برای بازداشتن ما از اینکار قصد به آتش کشیدن خودرا داشته که موفق نشد .


فردایی از فعالیت های انقلابی خود اینگونه بیان داشت: یک روز به تنهایی اقدام به نوشتن شعار (مرگ بر شاه) برروی درب مسجدی واقع درخیابان قائم نموده، درهمین هنگام یکی از نیروهای نظامی اهل نی ریز که در جهرم خدمت می کرد از راه رسیده و تا چشمش به شعار نوشته شده  افتاد، من را با شاخه درخت مورد ضرب و شتم قرارداد.


کاتوزیان یکی از زنان فعال انقلابی آن زمان در نی ریز با اشاره به اولین شعارانقلابی در نیمه شعبان سال 1356 عنوان کرد: جوانان انقلابی درحوزه علمیه با سردادن شعار (مرگ برشاه ) اعتراض خود را به حکومت ظالم شاه رسانده و زنان نیز آنها را در این امرهمراهی نمودند.


کاتوزیان در ادامه افزود: با اولین حضور جوانان انقلابی درعرصه تظاهرات این فعالیتها ادامه پیداکرده ومردم با ریخته شدن خون پاک جوانان دراین راه پای شعارهای خود ایستادند تا انقلاب اسلامی پیروز شد .

 

صمدی به عنوان یک زن فعال انقلابی در دهه 50 بیان داشت: فرزند شهیده صفا حقیقی به همراه دوستانش عکس شاه را پایین آوردند و بجای آن عکس حضرت امام خمینی (ره ) رابرافراشته  و مورد ضرب و شتم نیروهای ساواک جهرم درنی ریز قرارگرفتند .


فردایی درخصوص مقایسه وضعیت حجاب درزمان قبل و بعداز پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: در زمینه حجاب بعداز پیروزی انقلاب ،زنان و دختران ما  درآسایش و آزادی کامل هستند ، درصورتی که قبل از انقلاب به سختی حجاب داشتیم .


این زن فعال انقلابی که پاسدار بازنشسته سپاه نی ریزمی باشد، ادامه داد: معصومه بامداد دبیر دینی ما درآن زمان با جمع آوری پول برای دختران مدرسه روسری تهیه می نمود، اما نیروهای نظامی روسری ها را از سرمان کشیده و  آتش می زدند .


طاهره حقیقی خواهر شهیده صفا حقیقی با مقایسه رفاه وآسایش جوانان ومردم در زمان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اینگونه بیان داشت: جوانان ما بعد از پیروزی انقلاب به یمن خونهایی که در این راه ریخته شده در آسایش و آزادی ورفاه کامل به سر می برندرصورتی که قبل از انقلاب آزادی و رفاهی در کار نبود .


حداد که یکی از معلمان فعال انقلابی بوده نیز در این خصوص گفت: قبل از انقلاب در خانه ما حتی تلویزیون هم نبود و اندک خانواده هایی در رفاه اقتصادی به سر می بردند .


فتاح پور زن فعال انقلابی دهه 50 در خصوص پیروزی انقلاب تصریح کرد: مردم با رهنمودها و سخنان حضرت امام خمینی(ره) راه خود را پیدا کردند و با فدای جان جوانان خود در راه پیروزی انقلاب به انقلاب اسلامی اری گفتند.  


ازحمله زنان فعال انقلابی در شهرستان نی ریز :
رقیه فردایی
صدیقه مدلول
زهره حداد
صدیقه فتاح پور
نرجس صمدی
فاطمه کاتوزیان
ویدا حقیقی
طاهره حقیقی


۲۳ بهمن ۱۳۹۶